Изпращайте своите запитвания за изготвяне на актюерски оценки, лицензиране на пенсионен фонд и здравно осигурително дружество

Запитване за Актюерска оценка по чл. 222, ал. 2-3 от Кодекса на труда, съгласно МСС 19 - „Доходи на наети лица“


АКТЮЕРИ КОНСУЛТ ГРУП ЕООД
joomla site stats