Изготвяне на актюерски оценки по МСС 19; Консултантски услуги на пенсионни дружества и здравно осигурителни фондове: лицензиране, пенсионни схеми, общи условия и тарифи, актюерски оценки, застраховки, разработване и внедряване на информационни системи

За връзка с нас:Адрес: ул. “Ф. Ж. Кюри” № 20, офис 1609

Лице за контакт: Ангел Терзиев

Телефон: 02 816 4384

GSM: 0889 197 323

Факс: 02 816 4384

Е-mail: office@akgroup.eu

Можете да се свържете с нас всеки ден от 9.00 до 18.00 часа.


АКТЮЕРИ КОНСУЛТ ГРУП ЕООД
joomla site stats