Въпроси и отговори за изготвяне на актюерски оценки, лицензиране на пенсионен фонд и здравно осигурително дружество и други.

ЗА ПРОФЕСИЯТА И ОБРАЗОВАНИЕТО НА АКТЮЕРИТЕ


Какво е актюер виж това
Страница: 1АКТЮЕРИ КОНСУЛТ ГРУП ЕООД
joomla site stats